Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

O podjetju

ZGODOVINA

Podjetje Sanita je eno prvih in najstarejših podjetij v svoji dejavnosti v Sloveniji. Obstajalo je že med 2. svetovno vojno z imenom Sanitarija. Po vojni je bilo ustanovljeno z odločbo Mestnega ljudskega odbora Ljubljana leta 1948 z istim imenom Sanitarija tako, da posluje že več kot 60 let. Poslovne prostore je imelo na Miklošičevi cesti 17 v Ljubljani in je bilo registrirano kot trgovina na drobno z medicinskimi in zdravstvenimi aparati ter sanitetnimi potrebščinami. Leta 1966 je podjetje razširilo svojo dejavnost tudi na trgovino na debelo z različnimi izdelki namenjenimi za osebno zaščito delavcev in na druga zaščitna sredstva in materiale s področja varstva pri delu. Leta 1974 je podjetje kupilo nove poslovne prostore na Gasilski 7 v Ljubljani, kamor je preselilo sedež podjetja, skladišče in trgovino na debelo. V prejšnjih prostorih na Miklošičevi 17 je bila organizirana maloprodajna trgovina. 1990 leta je podjetje spremenilo ime v Sanita.

+386 1 519 31 27

info@sanita.si

Naslov

SANITA d.o.o.
SANITA d.o.o.
Gasilska cesta 7
Gasilska cesta 7
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana

Kontakt

Telefon
01 51 93 127 in 01 51 93 128
Fax
01 51 95 027
GSM
040 677 711 in 041 707 932